CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

KHB - Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

Ngày: 8-12-2017 | Xem: 674

Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

Xem thêm
KHB - Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

KHB - Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

Ngày: 8-12-2017 | Xem: 674

Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

Xem thêm
KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 71

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

KHB - Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 75

Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

Xem thêm
KHB - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

KHB - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 70

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

KHB - Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 72

Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

Xem thêm
KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 94

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 78

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Xem thêm
KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 71

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 75

Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

Xem thêm
KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 81

Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Xem thêm
KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 70

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Xem thêm
KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 76

Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm