CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 158

Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Xem thêm
KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 158

Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Xem thêm
KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 130

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Xem thêm
KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 132

Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Chỉnh sửa và bổ sung tài liệu cho ĐHCD 2017

KHB - Chỉnh sửa và bổ sung tài liệu cho ĐHCD 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 143

Chỉnh sửa và bổ sung tài liệu cho ĐHCD 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính Quý I.2017 và giải trình

KHB - Báo cáo tài chính Quý I.2017 và giải trình

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 123

Báo cáo tài chính Quý I.2017 và giải trình

Xem thêm
KHB - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 125

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 138

Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 170

Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

Xem thêm
KHB - Thông tin các ứng cử viên HĐQT

KHB - Thông tin các ứng cử viên HĐQT

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 156

Thông tin các ứng cử viên HĐQT

Xem thêm
KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 190

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

KHB - Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 169

Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

Xem thêm
KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý IV năm 2011

KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý IV năm 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 186

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước               Sở giao dịch chứng khoán  

Xem thêm