CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 160

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Xem thêm
KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 160

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

KHB - Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 162

Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

Xem thêm
KHB - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

KHB - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 157

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

KHB - Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 171

Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

Xem thêm
KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 210

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 173

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Xem thêm
KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 159

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 172

Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

Xem thêm
KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 195

Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Xem thêm
KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 168

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Xem thêm
KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 169

Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Chỉnh sửa và bổ sung tài liệu cho ĐHCD 2017

KHB - Chỉnh sửa và bổ sung tài liệu cho ĐHCD 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 181

Chỉnh sửa và bổ sung tài liệu cho ĐHCD 2017

Xem thêm