CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu nộp danh sách người sở hữu chứng khoán

KHB - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu nộp danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 40

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu nộp danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
KHB - Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

KHB - Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 101

Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (gia hạn lần 2) như sau:

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 66

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 55

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Xem thêm
KHB - Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

KHB - Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 47

Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

Xem thêm
KHB - Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

KHB - Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 57

Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

Xem thêm
KHB - Quy chế quản trị công ty

KHB - Quy chế quản trị công ty

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 107

Quy chế quản trị công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm
KHB - Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 79

Ngày 29/01/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng Sản Hòa Bình được niêm yết  bổ sung cổ phiếu, nội dung như sau:

Xem thêm
KHB - Thay đổi ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

KHB - Thay đổi ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 26

KHB: Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình thông báo: Công văn 39: Thay đổi ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.

Xem thêm