CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 92

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 92

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Xem thêm
KHB - Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

KHB - Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 73

Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

Xem thêm
KHB - Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

KHB - Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 86

Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

Xem thêm
KHB - Quy chế quản trị công ty

KHB - Quy chế quản trị công ty

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 143

Quy chế quản trị công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm
KHB - Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 109

Ngày 29/01/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng Sản Hòa Bình được niêm yết  bổ sung cổ phiếu, nội dung như sau:

Xem thêm
KHB - Thay đổi ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

KHB - Thay đổi ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 51

KHB: Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình thông báo: Công văn 39: Thay đổi ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.

Xem thêm
KHB - Được chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Được chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 53

Ngày 25/02/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng sản Hòa Bình được niêm yết bổ sung 2.396.500 cổ phiếu  chào bán ra công chúng theo Giấy...

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

KHB - Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 51

Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2010.

Xem thêm
KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 102

Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Xem thêm
KHB - Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011.

KHB - Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011.

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 105

Công văn số 61 gửi:  Ủy ban chứng khoáng nhà nước,                                Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,                               ...

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính quý I năm 2011

KHB - Báo cáo tài chính quý I năm 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 48

Công ty CP khoáng sản Hòa Bình công bố báo cáo tài chính quý I năm 2011 1. Bảng cân đối kế toán. 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3. Báo cáo lưu chuyển...

Xem thêm
KHB - Chấp thuận niên yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Chấp thuận niên yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 76

Ngày 09/05/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng sản Hòa Bình được niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán ra coogn chúng theo giấy chứng...

Xem thêm