CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Được chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Được chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 26

Ngày 25/02/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng sản Hòa Bình được niêm yết bổ sung 2.396.500 cổ phiếu  chào bán ra công chúng theo Giấy...

Xem thêm
KHB - Được chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Được chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 26

Ngày 25/02/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng sản Hòa Bình được niêm yết bổ sung 2.396.500 cổ phiếu  chào bán ra công chúng theo Giấy...

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

KHB - Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 22

Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2010.

Xem thêm
KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 66

Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Xem thêm
KHB - Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011.

KHB - Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011.

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 74

Công văn số 61 gửi:  Ủy ban chứng khoáng nhà nước,                                Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,                               ...

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính quý I năm 2011

KHB - Báo cáo tài chính quý I năm 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 21

Công ty CP khoáng sản Hòa Bình công bố báo cáo tài chính quý I năm 2011 1. Bảng cân đối kế toán. 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3. Báo cáo lưu chuyển...

Xem thêm
KHB - Chấp thuận niên yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Chấp thuận niên yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 51

Ngày 09/05/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng sản Hòa Bình được niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán ra coogn chúng theo giấy chứng...

Xem thêm
KHB - Ngay giao dich đầu tiên của CP niên yết bổ sung

KHB - Ngay giao dich đầu tiên của CP niên yết bổ sung

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 22

Công văn số 338/TB-SGDHN: Thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niên yết bổ sung CTCP Khoáng sản Hòa Bình (MCK: KHB).

Xem thêm
KHB - Ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán

KHB - Ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 22

Công văn số: 1464/TB-VSD Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách ngươi sở hữu chứng khoán

Xem thêm
KHB - Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

KHB - Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 23

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm
KHB - Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

KHB - Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 22

Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Xem thêm
KHB - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

KHB - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 63

Công ty Cổ phần khoáng sản Hoà Bình chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tại Phòng họp tầng 4, Trung...

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính quý II năm 2011

KHB - Báo cáo tài chính quý II năm 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 23

Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình: Báo cáo tài chính quý II năm 2011 (từ 1/4/2011 đến 30/6/2011).

Xem thêm