CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu nộp danh sách người sở hữu chứng khoán

KHB - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu nộp danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 100

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu nộp danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
KHB - Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

KHB - Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 178

Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (gia hạn lần 2) như sau:

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 146

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 135

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Xem thêm
KHB - Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

KHB - Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 114

Bản cáo bạch Công ty CP Khoáng sản Hòa Binh

Xem thêm
KHB - Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

KHB - Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 120

Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua CP phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

Xem thêm