Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Báo cáo tài chính quý 4/2017

Báo cáo tài chính quý 4/2017

Ngày: 14/03/2018 | Xem: 502

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 3/2017

Báo cáo tài chính quý 3/2017

Ngày: 14/03/2018 | Xem: 654

Xem thêm
KHB - Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

KHB - Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 587

Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (gia hạn lần 2) như sau:

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 538

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

KHB - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 494

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Xem thêm
KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 528

Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Xem thêm
KHB - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

KHB - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 559

Công ty Cổ phần khoáng sản Hoà Bình chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tại Phòng họp tầng 4, Trung...

Xem thêm