CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Bổ nhiệm Ông Vương Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty từ ngày 01/07/2019

Cập nhật: 28/06/2019 | Cổ đông | Lượt xem: 1043

Bổ nhiệm Ông Vương Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty từ ngày 01/07/2019