CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP khoáng sản Hòa Bình tại các Công ty khác

Cập nhật: 28/03/2018 | Cổ đông | Lượt xem: 281

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP khoáng sản Hòa Bình tại các Công ty khác