CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Hủy cam kết ký HĐ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM- hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens và ký HĐ với Chi nhánh Cty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà nội về dịch vụ kiểm toán năm 2017 và 2018

Cập nhật: 15/03/2019 | Cổ đông | Lượt xem: 632

Hủy cam kết ký HĐ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM- hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens và ký HĐ với Chi nhánh Cty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà nội về dịch vụ kiểm toán năm 2017 và 2018