CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Lê Hữu Lộc và Yêu cầu Bà Nguyễn Thị Tuyết bàn giao hồ sơ, tài liệu cho chủ tịch HĐQT trước ngày 18/08/2017

Cập nhật: 17-08-2017 | Cổ đông | Lượt xem: 802

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Lê Hữu Lộc và Yêu cầu Bà Nguyễn Thị Tuyết bàn giao hồ sơ, tài liệu cho chủ tịch HĐQT trước ngày 18/08/2017