CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Quy chế quản trị công ty

KHB - Quy chế quản trị công ty

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 92

Quy chế quản trị công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm
KHB - Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

KHB - Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 63

Ngày 29/01/2011, Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Khoáng Sản Hòa Bình được niêm yết  bổ sung cổ phiếu, nội dung như sau:

Xem thêm
KHB - Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011.

KHB - Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011.

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 60

Công văn số 61 gửi:  Ủy ban chứng khoáng nhà nước,                                Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,                               ...

Xem thêm