CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Ông Chu Danh Phương - kế toán trưởng đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu và bán 2.000.000 cổ phiếu từ 20/04/2018 đến 19/05/2018

Cập nhật: 17/04/2018 | Cổ đông | Lượt xem: 223

Ông Chu Danh Phương - kế toán trưởng đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu và bán 2.000.000 cổ phiếu từ 20/04/2018 đến 19/05/2018