CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Thanh lý bán sắt vụn khu nhà xưởng, máy móc thiết bị tại trụ sở chính Công ty Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Cập nhật: 22/05/2018 | Cổ đông | Lượt xem: 237

Thanh lý bán sắt vụn khu nhà xưởng, máy móc thiết bị tại trụ sở chính Công ty Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình