CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

Yêu cầu Ông Lê Hữu Lộc và Bà Nguyễn Thị Tuyết bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cập nhật: 05-10-2017 | Cổ đông | Lượt xem: 752

Yêu cầu Ông Lê Hữu Lộc và Bà Nguyễn Thị Tuyết bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị