Cổ đông
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0936 550 869

EMAIL:

khb@gmail.com

KHB - Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

KHB - Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

Ngày: 21-07-2017 | Xem: 40

Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

Xem thêm
KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 30-06-2017 | Xem: 322

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Thông tin các ứng cử viên HĐQT

KHB - Thông tin các ứng cử viên HĐQT

Ngày: 01-01-1970 | Xem: 143

Thông tin các ứng cử viên HĐQT

Xem thêm
KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

Ngày: 19-06-2017 | Xem: 250

Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Ngày: 19-06-2017 | Xem: 100

Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Xem thêm
KHB - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 26-05-2017 | Xem: 245

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính Quý I.2017 và giải trình

KHB - Báo cáo tài chính Quý I.2017 và giải trình

Ngày: 20-04-2017 | Xem: 303

Báo cáo tài chính Quý I.2017 và giải trình

Xem thêm
KHB - Báo cáo thường niên năm 2016

KHB - Báo cáo thường niên năm 2016

Ngày: 18-04-2017 | Xem: 149

Báo cáo thường niên năm 2016

Xem thêm