Công bố thông tin
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0936 550 869

EMAIL:

khb@gmail.com

KHB - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 26-05-2017 | Xem: 245

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 11-04-2017 | Xem: 302

Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

KHB - Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Ngày: 11-04-2017 | Xem: 395

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017

Xem thêm
KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

KHB - Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Ngày: 10-04-2017 | Xem: 149

Phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Xem thêm
KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày: 31-03-2017 | Xem: 332

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Ngày: 31-03-2017 | Xem: 209

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Xem thêm
KHB - Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2016

KHB - Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2016

Ngày: 23-03-2017 | Xem: 171

Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2016

Xem thêm
KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày: 02-03-2017 | Xem: 283

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm