Đá thạch anh
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0936 550 869

EMAIL:

khb@gmail.com

THẠCH ANH (QUARTZ)

THẠCH ANH (QUARTZ)

Xem chi tiết
Thạch anh pha lê

Thạch anh pha lê

Xem chi tiết
Thạch anh khói

Thạch anh khói

Xem chi tiết
Đá thạch anh hồng

Đá thạch anh hồng

Xem chi tiết
Đá thạch anh xanh

Đá thạch anh xanh

Xem chi tiết
Đá thạch anh khói

Đá thạch anh khói

Xem chi tiết
Đá thạch anh vàng

Đá thạch anh vàng

Xem chi tiết
Đá thạch anh tím

Đá thạch anh tím

Xem chi tiết
Đá thạch anh vụn bóng

Đá thạch anh vụn bóng

Xem chi tiết