Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0936 550 869

EMAIL:

khb@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tel: +84.0936 550 869 - Hotline: 0936 550 869

Fax: +84.031.3750.109

Email: khb@gmail.com