Lượt xem: 1343

2 thoughts on “Giải trình Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *