Lượt xem: 390

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Lê Hải Đoàn

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn- Mã chứng khoán: KHB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.005.000 CP (tỷ lệ 6,9%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.055.000 CP (tỷ lệ 7,07%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Mua để đầu tư
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/11/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *