Lượt xem: 1554

Đơn khiếu nại, tố cáo, yêu cầu của KHB và đơn thư trả lời của các cơ quan

717 thu hồi Khoáng sản

986 UB thu hồi khoáng sản

3420 TPHB – KS Hòa Bình_1

CV 04 của KHB gửi thuế HB

CV 20.2022 của khb gửi UBCKNN

CV 27.2022 của khb gửi thuế Hòa bình

CV 881 của CQCSĐT

CV 935 của TCT

CV 3074 của thuế Hòa Bình

CV 3325 của TCT

CV 3950 của thuế Hòa Bình

CV 4056 của TCT

CV 4916 của thuế Hòa Bình

CV 5050 của UBCKNN

CV 5120 của thuế Hòa Bình

CV 6524 của UBCKNN

CV_Tra loi_Cong ty CP Khoang san HB_signed

Đơn kiến nghị 03.2023 của khb gửi TCT

Đơn khiếu nại 14.2022 gửi UBCKNN

Đơn khiếu nại 28.2022 của khb

Đơn khiếu nại 30.2022 của khb gửi thuế HB

Đơn khiếu nại 31.2022 của khb gửi TCT

Đơn tố giác 19.2022 của khb gửi CQCSĐT

Đơn yêu cầu 25.2022 của KHB gửi TCT

Khiếu nại 16.2022 của khb gửi thuế Hòa Bình

QĐ 3394 của thuế Hòa Bình

QĐ đình chỉ điều tra

QĐ thu hồi Khoáng sản Hòa Bình_1

Xác minh gửi văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *