Lượt xem: 325

KHB: Sở GDCK Hà nội không chấp thuận việc gia hạn báo cáo tài chính năm 2011 của CTCP Khoáng sản Hòa Bình

Ngày 06/04/2012, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 38/CV ngày 04/04/2012 của Quý công ty về việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 chậm nhất đến ngày 10/05/2012 với lý do việc tổng hợp, xử lý số liệu kế toán của Công ty vẫn chưa hoàn thành.

Sau khi xem xét, Sở GDCK Hà Nội nhận thấy lý do Công ty đưa ra không thuộc trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh… Vì vậy, Sở GDCK Hà Nội đề nghị công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *