Lượt xem: 342

KHB – Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (gia hạn lần 2) như sau:

KHB – Thông báo gia hạn nộp tiền lần 2

Thời gian theo thông báo ngày 22/09/2010:

         –      Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 20/10/2010 đến ngày 17/11/2010.

Thời gian điều chỉnh lần 1 ( Theo thông báo số: 167/CV ngày 11/11/2010):

         –      Thời gian nộp tiền gia hạn là: Từ ngày 20/10/2010 đến ngày 06/12/2010.

Thời gian điều chỉnh lần 2 ( Theo thông báo số: 167/CV ngày 11/11/2010):

         –      Thời gian nộp tiền gia hạn là: Từ ngày 20/10/2010 đến ngày 10/01/2011.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *