Lượt xem: 340

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHB của CTCP Khoáng sản Hòa Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2018
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/05/2018
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *