Lượt xem: 285

Trịnh Quốc Vân – Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 200.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Quốc Vân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: KHB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/08/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *