Lượt xem: 315

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Lê Hải Đoàn

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn- Mã chứng khoán: KHB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.100.000 CP (tỷ lệ 7,22%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.900.000 CP (tỷ lệ 6,53%)
– Lý do thay đổi sở hữu: giải quyết nhu cầu cá nhân`
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/06/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *