Lượt xem: 283

Nguyễn Thanh Bình – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 23.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình
– Mã chứng khoán: KHB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.000 CP (tỷ lệ 0,08%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Sơn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 75.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.000 CP
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/08/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *