Lượt xem: 290

Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 500.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: KHB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/07/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/08/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *