Lượt xem: 296

Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – đã mua 0 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: KHB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 75.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giao dịch không thành công
– Ngày bắt đầu giao dịch: 25/07/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 25/08/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *