Lượt xem: 290

Trịnh Quốc Vân – Ủy viên HĐQT – đã mua 200.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Quốc Vân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: KHB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 0,69%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 21/08/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *